Kicsit magunkról... 

Előzmények

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium 2008 őszén alakult azzal a céllal, hogy a közlekedési tudományok iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítson szabadidőben önálló hallgatói szakmai tevékenységek művelésére és a szakma közelebbi megismerésére. Alapvető cél, hogy a legkülönfélébb programok révén kapcsolat alakuljon ki a műszaki értelmiség és az egyetemen nevelkedő következő generáció között.

Az egyetemi képzés során sajnos nem jut elég idő gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Más karokon működő Szakkollégiumok tapasztalatai alapján, valamint a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának támogatásával jött létre a Közlekedésmérnöki Szakkollégium.

A Szakkollégium felzárkóztató és továbbképző oktatásokat, üzemlátogatásokat, szimpóziumokat, valamint mérnöki versenyeket szervez.

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium tevékenységét a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakmailag kiemelten támogatja. Több tanszékkel van élő együttműködése, valamint a Kar Dékánja is kiemelten fontos tudományos utánpótlási Műhelynek tekinti.

A Szakkollégium a BME Baross Gábor kollégiumában működik, tagja a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének. Egyik társszervezete pedig a BME Formula Racing Team, melynek tagjai a szakkollégium Járműtechnika tagozatához tartoznak. A csapat nemzetközi és hazai szinten jelentős eredményeket ért már el eddig is.

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium programjai minden érdeklődő személy és szervezet számára nyitottak és látogathatóak.

Névjegy

BME Közlekedésmérnöki Szakkollégium Öntevékenykör formájában működik, kari hallgatói önkormányzat alá tartozik.

Jelenleg 42 aktív tagunk van, az elnökség 9 főből áll.  Az elnökség hetente tart ülést, melyen beszámolnak a jelenlegi munkájukról, döntéseket hoznak a működéssel kapcsolatban. Minden tagnak félévente tartunk taggyűlést, amelyen kötelező a részvétel. A Szakkollégium székhelye a Baross Gábor Kollégiumban található, itt szoktuk tartani üléseinket. St épület pincéjében motorszerelési gyakorlatokat szoktunk tartani, előadásokra használhatjuk az egyetem oktatótermeit is.

 

A Szakkollégium tagozatai:

 •         Járműtechnika tagozat
 •         Közlekedéstechnika tagozat
 •         Járműinnovácó tagozat
 •         Anyagmozgató gépek, mobilgépek és logisztikai tagozat

Vezetőségünk tagjai:

 • Elnök: Simkovics Zekő
 • Kommunikációért felelős alelnök: Bányavári Zoltán
 • Külkapcsolatokért felelős alelnök: Nánai Zsombor Richárd
 • Járműtechnika tagozat vezetője: Angyal Bálint Gergő
 • Gazdasági alelnök: Szűcs Krisztián
 • Közlekedéstechnika tagozat vezetője: Szabó Dávid
 • Járműinnovácó tagozat:
 • Anyagmozgató gépek, mobilgépek és logisztikai tagozat:

 

 A Szakkollégium rövid távú céljai:

 •         A közlekedésmérnöki tudományok iránt érdeklődő fiatalok összegyűjtése, a témával kapcsolatos előadások, kurzusok, tréningek, tanulmányutak szervezése
 •         Egy olyan szervezeti forma létrehozása, amely lehetőséget teremt az egyetemen folyó szakmai munka kibővítésére, kutatások elvégzésére és az egyetemi oktatás gyakorlati kiegészítésére.
 •         A mérnöki ismeretek egyetemen kívüli bővítése a szakmai területek átfogóbb megismerése.
 •         Az egyetem oktatóival való kapcsolatfelvétel, bevonásuk a Szakkollégium szakmai életébe, és kölcsönös együttműködés kialakítása a hallgatók fejlődése érdekében.
 •         A hallgatók szakmai érdeklődésének felkeltése

 

A Szakkollégium hosszú távú tervei:

 •         A közlekedésmérnöki tudományok iránt érdeklődő fiatal tagok számára szakmai gyakorlat, készség- és önfejlesztés lehetőségének biztosítása.
 •         A magyar műszaki élet szereplőivel és elismert szakmai tekintélyeivel való folyamatos együttműködés és kapcsolattartás,
 •         A hallgatók ismereteinek célirányos, gyakorlati jellegű bővítése érdekében, cég- és gyárlátogatások, tréningek és szakmai gyakorlatok, kutatások segítségével.
 •         Más hazai és külföldi szakkollégiumokkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés.
 •         Szakmai nap, majd később szakmai hét szervezése

Információ

A weboldalon található kép, videó és hanganyag Közlekedésmérnöki Szakkollégium birtokában van!

Ha valami hibát érzékel a weboldalon, legyen szíves jelentse az alábbi email címen: gorzo.istvanmarton@kozlekkar.hu